Om oss

Bålsta Elteknik bildades 1991. I mars 2014 tog Dan Hallman över verksamheten och bytte då namn på företaget till Elteknikgruppen i Mälardalen AB men behöll namnet Bålsta Elteknik utåt för den starka lokala förankringen. Sen vi startade en filial i Järfälla är beslutet taget att bara finnas under ett och samma namn - Elteknikgruppen i Mälardalen AB.
 

Ambitionen är fortfarande att vara lokalt förankrad och hjälpa både företag och privatpersoner med elinstallationer av alla de slag. Från det att Dan tog över har Elteknikgruppen vuxit och vi är nu 19 st. 3 st på kontoret och 9 st installatörer i Bålsta samt 1 st avdelsningchef och 6 installatörer i Järfälla. Vi arbetar med det mesta inom elbranchen med god elsäkerhetsteknisk praxis och har för avsikt att fortsätta växa. Vi rekryterar fortlöpande när vi finner rätt person. Vi är sen 2016 medlemmar i Elkedjan som borgar för kompetens och vidareutveckling tillsammans med ca 140 andra företag som oss ute i landet. Du kan få vår hjälp att nå varenda skrymsle i detta avlånga land med hjälp av någon av våra kolleger. Vi kan rekommendera dig vidare om du har sommar/vinterhus på annan ort och vill känna dig lite tryggare i ditt val av installatör.
Väl mött!

Affärsidé

Vår målsättning är att fortsätta arbetet med att vara en korrekt partner åt våra kunder. Vi ska alltid följa utfäst tids/kostnadsram med högsta möjliga kvalitet på våra arbeten och installationer till full kundnöjdhet. 
Med våra fakturor bifogas alltid en tidbok där vi specificerar vår insats, vad vi gjort och hur lång tid det tagit, klart framgår.

Vision

Vi vill se Elteknikgruppen växa sig större och utveckla de samarbeten vi har idag med ramavtal till kommuner och fastighetsägare samt våra byggpartners .
Vi jobbar hårt med att utveckla vår personal som får ett högre ansvar och ett större mandat att påverka sin vardag via den teknik som finns möjlig idag. Genom att kunna lägga upp arbeten och kunder via sina mobiler, kunna beställa materielen själv, för att sedan skapa en sammanställning av det hela inför fakturering, skapar en större känsla för uppgiften och ökar kreativiteten hos den anställde.

Kundnöjdhet

Att ha nöjda kunder gynnar så klart inte bara företagets rykte utan stärker även montörens moral och ökar arbetsviljan. Så kundnöjdhet har hög prioritet hos oss, därför kan du lita på att våra arbeten håller hög kvalitet och är utförda av kompetenta montörer med hög yrkesstolthet.