Sammanslagningen

Första bilden på (nästan) alla vid sammanslagningen 200601.